HUISREGELS PAASVERHAAL ZEEWOLDE 2023

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Zodra men het Raadhuisplein te Zeewolde betreedt, aanvaard men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Het Paasverhaal Zeewolde gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. 

 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt het Paasverhaal Zeewolde zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gebonden. 

 3. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid bij het Paasverhaal Zeewolde te waarborgen. 


Artikel 2: Toegang en registratie

 1. Toegang tot het Paasverhaal Zeewolde is volledig gratis

 2. Bij de ingang van het terrein wordt niet gevisiteerd.

 3. Na het verkrijgen van toegang is het mogelijk het terrein weer af en op te gaan. 

 4. het Paasverhaal Zeewolde is te betreden voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging of land van herkomst. 

 5. Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het Raadhuisplein: 

 • Auto’s, campers, caravans, (aanhang)wagens of andere vervoersmiddelen 

 • Gasstellen en/of barbecues 

 • Eet- & drinkwaren 

 • Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray, smurfenspray, messen. 

 • Blik- & glaswerk 

 • Bankjes, klapstoelen, rugzakstoel (of elke vorm van een stoel) 

 • Licht- en geluidsinstallaties 

 • Fakkels en/of vuurwerk 

 • Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk 

 • Generatoren 

 • Professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks 

 • Drugs 

Deze opsomming is niet limitatief. Indien de organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en haar bezoeker, behoudt de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.

Wanneer bezoekers onder invloed / of in het bezit van drugs en/of in het bezit van wapens of andere gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen zijn, wordt de toegang tot het Raadhuisplein geweigerd, dan wel van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie ingeschakeld.

Artikel 3: Alcohol

Het is bij het Paasverhaal Zeewolde voor bezoekers niet toegestaan om alcohol te consumeren en niet toegestaan zelf alcohol mee te nemen. Bij overtreding volgt verwijdering van het Raadhuisplein.

Artikel 4: Terrein

 1. Het uitdragen van (geloof- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of voetbalclub-uitingen & uitingen op jassen mbt lid van motorclubs op het Raadhuisplein is niet toegestaan. Bij constatering wordt de bezoeker de toegang geweigerd dan wel van het Raadhuisplein verwijderd. 

 2. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van het Paasverhaal Zeewolde is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen. 

 3. Op het Raadhuisplein is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen. 

 4. Het Paasverhaal Zeewolde is bevoegd foto en video-opnames te maken voor commerciële doeleinden. 

 5. Tijdens het evenement worden video-opnames gemaakt die uitsluitend gebruikt worden voor veiligheidsoverwegingen. Bij het betreden van het Raadhuisplein gaat u hiermee akkoord. 

 6. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan. 

 7. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

 8. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van het Paasverhaal Zeewolde. De organisatie raadt de bezoekers aan om waardevolle en onvervangbare zaken thuis te laten. 

 9. Na zonsondergang is het om veiligheidsoverwegingen niet toegestaan het water van de aanloophaven te betreden.

 10. 10.Een bezoeker in kennelijke staat van dronkenschap wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel van het terrein verwijderd. 

 11. 11.Bedreiging, agressie, mishandeling en/of intimidatie in de ruimste zin van het woord zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel wordt de desbetreffende bezoeker van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie ingeschakeld. 

 12. 12.De organisatie is niet aansprakelijk materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook. 

 13. 13.De organisatie behoudt zich het recht voor om de programmering aan te passen. 

 14. 14.Zodra het evenement is afgelopen dient de bezoeker het terrein rustig te verlaten. 

Het niet naleven van het huisreglement zal leiden tot verwijdering van het terrein.
Betreden van het terrein is op eigen risico.
Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Opgesteld 19/03/2022 te Zeewolde

Huisregels-A4-formaat.png