Stichting Paasverhaal Zeewolde heeft een Culturele ANBI

ANBI-gegevens van Stichting

Paasverhaal Zeewolde

Naam van de instelling
Stichting Paasverhaal Zeewolde

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer 863231810
KvK nummer: 84490640

Contactgegevens van de instelling

Biotoop 33
3893 BH Zeewolde
www.paasverhaalzeewolde.nl
algemeen@paasverhaalzeewolde.nl

Doelstelling
Realiseren van het paasverhaal in Zeewolde en zo een maatschappelijke en culturele bijdrage te leveren aan de gemeenschap

Beleidsplan

Actueel beleidsplan

Bestuurders

Voorzitter:  Rick Mook
Secretaris: Tamara Settels-Mook
Penningmeester: Nico Korthuis

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de
instelling gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze
vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag wordt bekend gemaakt na de uitvoering van 15 april 2022

Financiële verantwoording

In verband met de ontbrekende cijfers voor sponsorwerving en het ontbreken van de benodigde offertes plaatsen we de financiele openbare verantwoording begin 2022 op deze pagina.

ANBI controleren?

Dat kan via de ANBI controle applicatie ANBI controle applicatie van de belastingdienst.