Giften en donaties

Stichting Paasverhaal Zeewolde is volledig afhankelijk van donaties en giften. Daarom zijn giften van u, zowel privé als zakelijk, van harte welkom.

Stichting PaasverhaalZeewolde heeft de status van Culturele ANBI

Eén van de voorwaarden waaraan de stichting moet voldoen is de publicatieplicht.

Dit biedt u het voordeel dat u giften kunt aftrekken in de aangifte van de inkomstenbelasting.

Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften. Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.

U doet een periodieke gift. Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.